علامه طباطبایی

قرآن و انجیل، عیسی را «کلمۀ خدا» می‌خوانند(نساء/171؛ آل عمران/ 39 و 45؛ انجیل یوحنا، فصل اول، باب اول). مفسران این دو کتاب مقدس، دربارۀ «کلمه بودن عیسی»، سخنان بسیاری گفته‌اند. اما معنای ساده و پاکیزۀ آن، همان است که در مواحهۀ نخست با این تعبیر به اذهان می‌آید. کلمۀ خدا، یعنی سخن خدا؛ یعنی خدا با مردم سخن گفت و سخنش، همان عیسی بود. سخن خدا با انسان، [تنها] از جنس متن و عبارت نيست که هزار گونه تفسیر و تأویل و انحراف بپذیرد و هر کس پاره‌ای از آن را حجت خود بداند. کلمات خدا، انسان‌های الهی و معنوی‌اند. مقام کلمة الهی، غیر از مقام سخنگویی و برتر از آن است. سخنگو، سخن روز را می‌گوید؛ اما کلمة الله، سخن خدا در همۀ روزگاران است. متن و نوشتار و الفاظ، سنگینی سخن خدا را چگونه بر دوش کشند که از عهدۀ سخن خلق خدا هم برنمی‌‌آیند؟
معانی، هرگز اندر حرف ناید
که بحر قلزم اندر ظرف ناید
کلمات خدا، از جنس حروف و الفاظ نیست؛ از جنس زنان و مردان خدا است؛ آنان که تو را در هر حالی که باشی و هر گونه که بیندیشی، به یاد يار ديرين می‌اندازند و از این جهان بی‌مرام بیرون می‌آورند؛ كسانی همچون سید محمدحسین طباطبایی. بزرگی او نه در تفسیر او از قرآن است و نه در گفتارهای فلسفی‌اش. در این است که دیدارش و گفتارش و رفتارش، نشانی از بی‌نشان داشت. خدا، از این گونه کلمات، فراوان دارد و گه‌گاه یکی از آنها را در گوش ظلمت‌زدگان زمزمه می‌کند. ارجمندی این کلمات روحانی و روح‌بخش، بیش از آن است که آنها را به سیاست و حتی علم و معرفت آلوده كنيم. هر «روحانی» می‌بایست کلمه‌ای از کلمات خدا باشد تا ما را از چسبندگی زخمناک دنیا برهاند. شغل‌های دیگر، از عهدۀ دیگران هم برمی‌آید. ما به روحانیانی نیاز داریم که ديدارشان روح و معنا را در دل و جان ما زنده کند. سید محمدحسین طباطبایی این‌گونه بود. من او را «علامه» نمی‌خوانم؛ او علامت و نشانه‌ای از نشانه‌های خدا و خداباوری بود.

24 آبان، سالروز ارتحال آن مرد خداست. یادش گرامی باد.

+ یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 

بیتی از گنجینۀ نظامی

در میان بزرگان ادب فارسی، نظامی گنجوی(درگذشتۀ 612 یا چند سال پیش از آن) از همه مظلوم‌تر است. قدر او در جهان سخن و ادب فارسی ناشناخته است. منظومه‌های پنج‌گانۀ او به لحاظ زبانی، در جایگاهی است که بوستان سعدی را هم به آن دسترس نیست. اینکه ما بوستان سعدی را بیشتر می‌پسندیم و بیشتر می‌خوانیم، یا مثنوی مولوی را بیشتر از مثنوی‌های دیگر دوست داریم، هم به دلیل زبان آنهاست و هم به دلیل محتوایی است که دارند؛ اما اگر ملاک داوری، فقط زبان و قدرت شاعری باشد، قطعا نظامی گنجوی، بزرگ‌ترین شاعر زبان فارسی، از دیروز تا امروز است. من هیچ شاعری را نمی‌شناسم که به اندازۀ او زبان‌اندیش باشد و کلمات را بشناسد و فرمانفرمای سخن باشد. در دیباچۀ مخزن الاسرار می‌گوید:
عاریتِ کس نپذیرفته‌ام
آنچه دلم گفت بگو گفته‌ام

شعبدۀ تازه برانگیختم
هیکلی از قالب نو ریختم

زبان فارسی در منظومه‌های نظامی، چنان توانا و دلربا ظاهر می‌شود که پیش از آن – جز در بخش‌هایی از شاهنامه -  سابقه نداشته و پس از آن نیز در حسرت سخن‌دانی همچون نظامی مانده است. نظامی، اکثر ظرفیت‌های فنّی زبان پارسی را آشکار کرد و به همین دلیل، همۀ کسانی که می‌خواهند قلمی توانا و شیرین داشته باشند، باید پنج گنج نظامی را دست‌کم یک‌بار بخوانند و «مخزن الاسرار» را بارها. بیت‌های ناب و مقتدرانۀ او بهترین آموزشگاه‌ قلم فارسی است. او خود می‌گفت: من هر بیتی که می‌سازم، پاره‌ای از جانم را رطب شیرین می‌کنم و در دهان شما می‌گذارم:
هر رطبی کز سر این خوان بود
آن نه رطب، پاره‌ای از جان بود

دربارۀ هریک از پنج گنج او باید جداگانه سخن گفت؛ اما مثنوی «مخرن الاسرار» که حاصل دوران جوانی شاعر است، بسیار شیرین و نکته‌آموز است. مثنوی‌های دیگر او، گرچه به لحاظ محتوا و مفاهیم، ارزشمندی مخزن الاسرار را ندارند، اوج توانمندی‌های زبان فارسی را به نمایش می‌گذارند. بیت زیر از مثنوی اسکندرنامه(شرف‌نامه/ اقبال‌نامه) است:

چو از زر تمنای زر بیشتر
توانگرتر آن‌‌کس که درویش‌تر

نظامی در این بیت، استدلالی قوی و پیچیده بر خوشبختی درویشان می‌آورد. درویش در این بیت و در زبان کهن فارسی، کسی است که فریفتۀ دنیا نشده و فقر را برگزیده است. آنچه این بیت را شاهکار می‌کند، محتوای آن نیست؛ بلکه زبان نظامی است که خیال و استدلال را به هم آمیحته است. استدلال نظامی را در این بیت، می‌توان این‌گونه رسم کرد:

یک. آرزو و تمنای زر، بیشتر از خود آن است؛ یعنی شما هر قدر هم که زر داشته باشی، پاسخگوی حرص و تمنای زر در شما نیست.
دو. توانگر، کسی است که بی‌نیازتر است و آنچه انسان را بی‌نیاز می‌کند زر نیست؛ چون زر جای تمنای زر را پُر نمی‌كند و آن نياز و آروز همچنان باقی‌ است.
سه. کسی که تمنای زر دارد، نیازمندتر است از کسی که زر ندارد. چون تمنای زر، فقری است پایدار و جانکاه، ولی نداشتن زر، فقری است که به‌آسانی می‌توان آن را به توانگری تبدیل کرد.
چهار. پس درویشی به توانگری نزدیک‌‌تر است؛ چون نیاز سخت و طولانی(تمنای زر) در آن نیست؛ اگرچه به مشتی زر، نیازمند است.
به صواب یا خطای محتوا نیندیشید؛ به توانمندی شاعر در تولید شبکه‌ای از معانی در بیتی مختصر بنگرید.

برآنم من ای همت صبح‌خیز
که موج سخن را کنم ریز ریز
به زرین‌سخن گوهر آرم به چنگ
سر زیردستان برآرم به سنگ
زر آن زور و زَهره ندارد به دست
که دارای دین را کند زیردست
زر از بهر مقصود زیور بود
چو بندش کنی بندی از زر بود
توانگر که باشد زرش زیر خاک
ز دزدان بود روز و شب ترسناک
چو از زر تمنای زر بیشتر
توانگرتر آن‌کس که درویش‌تر

+ شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ | 

شمر چگونه شمر شد؟

عاشوراشناسی بدون شناخت جبهۀ مقابل امام حسین(ع)، راه به جایی نمی‌برد. گفتارها و تحلیل‌های ما بیشتر دربارۀ جبهۀ حسینی عاشورا است؛ اما پایۀ دیگر عاشوراشناسی، ورود به جهان ذهنی و باورهای کسانی است که آن قساوت تاریخی را آفریدند. عاشورا از منظر امام حسین(ع) و یارانش، روزی است که یا باید با عبید الله بن زیاد، نمایندۀ یزید در کوفه، بیعت می‌کردند و یا تن به شهادت می‌دادند. آنان راه دوم را برگزیدند و به استقبال مرگ خونین رفتند. اما سپاهیان کوفه، نگاهی دیگر به ماجرا داشتند و همان نگاه، آنان را به آن جنایت بزرگ واداشت.
دربارۀ قاتلان امام حسین(ع)، نکته‌ای مهم وجود دارد که بدون نظرداشت آن، نمی‌توان فهمید که چرا آنان پسر و بازماندگان پیامبرشان را بی‌رحمانه کشتند و به شکرانۀ این پیروزی، سجدۀ شکر به جا آوردند و آن را ذخیرۀ آخرت خویش دانستند. اکثر آنان که آن روز در کربلا برای کشتن امام حسین(ع) و یارانش بی‌تابی می‌کردند، از سابقه‌ای مقبول در اسلام و در جنگ‌های علی(ع) با معاویه برخوردار بودند. اگر گوشۀ چشمی هم به وعده‌های ابن زیاد داشتند، آن را پاداشی حلال برای خود می‌دانستند؛ نه آنکه انگیزۀ اصلی آنان برای حضور در جنگ باشد. آنچه آنان را در این رویارویی، انگیزه و نیرو می‌‌بخشید، عقیدۀ آنان دربارۀ خلافت و جایگاه آن در اسلام بود. آنان دفاع از خلیفۀ وقت را دفاع از کیان اسلام و سرزمین‌های اسلامی و عین دینداری می‌دانستند؛ چه خلافت در دست علی(ع) باشد و چه در دست معاویه یا یزید. شمر بن ذی الجوشن كه در جنگ صفین به طرفداری از علی(ع) شمشیر ‌زد، فرق علی را با معاویه، در جایگاه آن دو می‌دانست، نه در شخص علی یا شخص معاویه. می‌گفت: علی(ع) خلیفه است و معاویه طاغی بر خلیفه. پس باید در رکاب خليفه علیه معاویه جنگید. به همین دلیل و با همین استدلال، تقریبا اکثر کسانی که روزی در سپاه علی(ع) علیه معاویه جنگیدند، در زمان خلافت معاویه، در سپاه او داخل شدند. در سال 60 نیز که یزید بر مسند خلافت نشست، شمر و هم‌قطارانش همچنان وظیفۀ خود را دفاع از خلافت و خلیفۀ وقت می‌دانستند. برای شمر، حق یعنی در سپاه خلیفه بودن، اگرچه خلیفه، یزید باشد، و باطل یعنی کسی که در برابر خلیفه قیام کرده است، اگرچه پسر پیامبر(ص) باشد. سنان بن انس، برادرزادۀ مالک اشتر نیز با همین تئوری، دست به آن جنایات زد؛ بدون آنکه ذره‌ای دچار عذاب وجدان شود.
مسئلۀ خلافت برای اکثر مسلمانان در آن دورۀ تاریخی تا زمان حملۀ مغول، مسئلۀ اصلی جهان اسلام بود و برای حفظ آن به‌جان می‌کوشیدند. آنان، خلیفه را اولی الامر و خلافت را منبع مشروعیت و خودداری از بیعت را «خروج» می‌خواندند. خلیفه چنان جایگاهی داشت که هر گونه مخالفت با او به معنای خروج از جرگۀ مسلمانان و الحاد محسوب می‌شد. اگر اسماعیله را «ملاحده» می‌نامیدند، از آن رو است که آنان ساز مخالف زدند و خلافتی دیگر در مصر بر پا کردند؛ وگرنه اسماعیلیان کجا و الحاد کجا؟ اگر طغرل، مؤسس سلسلۀ سلاجقه و برخی دیگر از سلاطین ایرانی، به رغم توانایی بر انقراض خلافت بنی‌عباس، از در صلح با خلفای بغداد وارد ‌‌شدند، از آن رو بود که می‌دانستند درگیری با خلافت، به فقدان مشروعیت در میان مسلمانان می‌انجامد و بدون تأیید خلفا، سلطنت بر ایران و عراق و حجاز ممکن نیست. سرانجام نیز بساط خلافت را مغول برچید؛ نه مسلمانان. روزی که سربازان مغول، مستعصم، آخرین خلیفۀ عباسی را نمدمال می‌کردند، چشم‌های اهل بغداد به آسمان بود که عذاب خدا کی و چگونه نازل می‌شود! وقتی خبر کشتن مستعصم عباسی و انقراض بنی‌عباس، در شیراز به گوش سعدی رسید، دو مرثیه به زبان‌های فارسی و عربی گفت که اندکی از ذهنیت مسلمان قرن هفتم را دربارۀ خلافت و خلیفه نشان می‌دهد:

آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین
بر زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین

ای محمد گر قیامت می‌برآری سر ز خاک
سر برآور وین قیامت در میان خلق بین

زینهار از دور گیتی، وانقلاب روزگار
در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین...

اگر متعصب‌ترین دانشمندان اهل سنت، همچون ابن تیمیه، حاضر به دفاع مطلق از اصحاب جمل نیستند و امر آنان را به خدا وامی‌گذارند، از آن رو است که نمی‌خواهند از خروج بر خلیفۀ وقت(علی) دفاع کنند. معاویه نیز اگر رسما بر تخت خلافت نمی‌نشست، به جرم خروج بر خلیفه(علی) در جنگ صفین، جایگاه فعلی را در میان اهل سنت نداشت. ما همواره در ماجرای صلح امام حسن مجتبی(ع) می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا ایشان، صلح را پذیرفت. اما مسئله‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود این است که چرا معاویه از در صلح وارد شد. معاویه به‌آسانی می‌توانست سپاه عراق را منهزم کند و امام حسن را در میدان جنگ به شهادت برساند و خود بر تخت خلافت بنشیند. اما چنین نکرد و کوشید که ردای خلافت را از دست خلیفۀ پیش از خود(امام حسن) تحویل بگیرد؛ زیرا می‌دانست که امام حسن(ع) خلیفۀ رسمی مسلمانان است و اگر به‌زور و بدون امضای ایشان، حکومت را در دست بگیرد، در عراق و حجاز، خارجی محسوب می‌شود و خلافتش مشروعیت ندارد. پیشنهاد صلح را معاویه داد؛ تا اولا به خلیفه‌کشی متهم نشود و ثانیا از راه رسمی و مصالحه، خلافت را به دست گیرد و سپس هر کاری که خواست بکند.
روز عاشورا، دو نظریه دربارۀ حکومت، رو در روی هم ایستادند: یک سو کسانی بودند که بیعت را «حق» می‌دانستند و در سوی دیگر، کسانی ایستاده بودند که بیعت با خلیفه را «تکلیف» می‌پنداشتند. گروه اول، حق خود می‌دانست که بیعت کند یا نکند، گروه دوم می‌گفت: تکلیف هر مسلمان، بیعت با خلیفۀ مسلمین است و جز این، عصیان و سرکشی در برابر جانشین رسول خدا(ص) و ورود به جرگۀ خوارج است. آن‌همه بی‌رحمی و قساوت و نامردمی با خاندان رسول(ص) و دیگر معترضان، همچون عبدالله بن حنظله در واقعۀ حره، از همین‌جا آب می‌خورد.

+ سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ | 

ضرورت و ظرفیت روشنفکری دینی

دینداری در روزگار ما و به‌وبژه در آیندۀ نزدیک، وامدار روشنفکری دینی است و بدون آن، طبقۀ متوسط شهری را از دست می‌دهد. نیاز دینداری عمومی به روشنفکری یا نواندیشی دینی، هر روز بیشتر از گذشته می‌شود و در هر دورۀ تاریخی، شکلی نو می‌‌پذیرد. راهیابی روشنفکری دینی از حاشیه به متن، وامدار زمانه‌ای است که نمی‌تواند با دین خداحافظی کند، اما پرسش‌هایی نیز دارد که در شیوه‌های کهن دینداری، پاسخی برای آنها نمی‌یابد. خاستگاه روشنفکری دینی، پرسش‌های انسان مدرن است؛ انسانی که هم به تکلیف می‌اندیشد و هم به حقوق اساسی خویش؛ یک چشم به آسمان دارد و یک چشم به زمین؛ امروز را فدای گذشته و نزاع‌های تاریخی نمی‌کند؛ سخت فایده‌اندیش و نتیجه‌گرا است و به تقسیم کار معتقد است؛ یعنی از دین، فقط چیزی را می‌خواهد که در غیر دین نمی‌یابد.
دینداری در آیندۀ جوامع شهری، بدون روشنفکری دینی بسیار دشوار است؛ مگر در جغرافیایی که اسیر تاریخ مانده است. حتی آنان که ذائقۀ سنتی دارند و به هر تازه‌‌واردی به‌آسانی روی خوش نشان نمی‌دهند، اندک‌اندک با روشنفکری دینی وارد گفت‌وگو می‌شوند و همین گفت‌‌وگو، مزاج و ادبیاتشان را دگرگون می‌کند. اکنون از آسمان عقلانیت و تجربه‌های جدید بشری، پرسش‌هایی بر سر دین و دینداری می‌بارد که جز به مدد ظرفیت‌ها و سرمایه‌های روشنفکری دینی، پاسخی برای آنها نمی‌توان یافت. بخش سنتی دینداری، از عهدۀ پاسخگویی به اکثر این پرسش‌ها برنمی‌آید، مگر از راه دعوت به تعبد. اما انسان مدرن، با تعبد در غیر عبادیات، مشکل اساسی دارد؛ چنانکه یا باید ذات متجدد خود را قربان کند یا عطای دین را به لقای آن ببخشد. پس او دو راه پیش پای خود می‌بیند: 1. دین منهای مدرنیتۀ صنعتی و فرهنگی؛ 2. مدرنیته منهای دین. روشنفکری دینی، انسان مدرن را از این مخمصه بیرون می‌آورد و به او راه سومی پیشنهاد می‌کند تا دست از دین و معنویت برندارد.
 بنابراین، اگر – بر فرض محال – دشمنان روشنفکری دینی بتوانند قرائت‌های نو را از دین، از صحن عمومی جامعه حذف کنند یا در پروژۀ بدنام‌سازی روشنفکران دینی، توفیق یابند، در مصاف با پرسش‌های جدید، تنها می‌مانند و میدان را به دین‌گریزی مطلق واگذار می‌کنند. آری؛ روشنفکری دینی، برخی منویات و آرمان‌ها و حتی مسلمات دینداری سنتی را ضعیف می‌کند؛ اما مانع حذف کامل دین از سپهر جامعۀ شهری در آیندۀ دور یا نزدیک می‌شود.
متأسفانه، رهبران دینداری سنتی، آنقدر که با رقیب دلسوز خود، یعنی روشنفکری دینی، دشمنی می‌کنند و به حذف و نابودی کامل آن می‌اندیشند، خطر اصلی را نمی‌بینند. تعامل و گفت‌وگوی انتقادی با روشنفکری دینی، ممکن است برخی جایگاه‌های اجتماعی را از دینداری سنتی بگیرد؛ اما واگذاری بخشی از میدان به رقیب همدل، بهتر از واگذاری همۀ زمین به دشمنی است که جز به نابودی کامل دین نمی‌اندیشد. در عصر مشروطه نیز خطای راهبردی پدران و مادران ما همین بود که تقابل را بر تعامل برگزیدند. آیا مشترکات شیخ فضل الله نوری با محمدعلی‌شاه قاجار بیشتر از باورهای مشترک او با آخوند خراسانی یا حتی روشنفکران وطن‌دوست بود؟ آیا تقابل حذفی آنان در برابر یک‌دیگر، نتیجه‌ای جز شکست عدالت‌خواهی داشت؟ چرا آن همه اشتراک را به اندکی اختلاف فروختند و راه تقابل را پیش گرفتند؟ نتیجۀ تقابل آنان با یکدیگر به سود کدام‌یک بود؟ اکنون نیز اگر دینداری محافظه‌کارانه همچنان به تقابل حذفی با روشنفکری دینی بیندیشد، راه را برای اندیشه‌ای گشوده است که با همۀ انواع و انحای دینداری مخالف است.
روشنفکری دینی، به‌رغم آنکه رسانۀ رسمی و فراگیر در کشور ندارد، هر فرصتی را برای گفت‌وگو با طبقات مختلف جامعه و اهل علم مغتنم شمرده و در گفت‌وگوهای خود معمولا از نرم‌ترین زبان ممکن استفاده کرده است. وقت آن رسیده است که متولیان دین سنتی نیز اندکی فضا را مهربان‌تر کنند و گفت‌وگو را بر روش‌های دیگر ترجیح دهند.

+ شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۴ | 

مطالب قدیمی‌تر